Transformer innovators since 1945

Nieuwe ECO design regelgeving per 1 juli 2015 van kracht voor distributietransformatoren

De nieuwe regelgeving, bekend onder de richtlijn code EU 548/2014 gaat in Europa in per juli 2015. Een volgende stap voor nog strengere minimum eisen staat gepland voor 2021.

De richtlijn is algemeen gedefinieerd en bekend onder Nr. 548/2014 vanuit de Europese commissie voor het implementeren van de Ecodesign richtlijn 2009/125/EG. De regelgeving is van toepassing op distributie- en vermogenstransformatoren.

De richtlijn definieert in feite een framewerk waarbinnen de eisen voor milieuvriendelijk ontwerpen van energieverbruikende apparatuur zijn vastgelegd. De doelstellingen binnen dit framewerk omvatten onder andere energie efficiëntie en een algemene milieu compatibiliteit om uiteindelijk CO2 emissie te reduceren. Aanvulling E2 gaat specifiek in op de productgroep “transformatoren”. Gebaseerd op een diepgaand onderzoek zijn er door de Europese commisie specifieke Ecodesign normen gedefinieerd voor transformatoren en deze zijn nu opgenomen in deze nieuwe Europese richtlijn. In principe zou de nieuwe richtlijn moeten leiden tot een verbetering van de effectiviteit tot 20%. Er gelden een aantal uitzonderingen.

De richtlijn geldt niet voor transformatoren die voor onderstaande doelstellingen worden toegepast:

- Instrument transformatoren voor de voeding van apparatuur, meters, relais of vergelijkbare toepassingen

- Transformatoren met laagspanningswindingen voor het voeden van gelijkrichters

- Fornuistransformatoren

- Transformatoren voor offshore gebruik

- Transformatoren voor noodbedrijf

- Energiebesparende transformatoren voor tractietoepassingen

- Aardingstransformatoren

- Transformatoren aan boord van treinen

- Aanlooptransformatoren voor het inschakelen van drie-fasen motoren

- Testtransformatoren

- Lastransformatoren

- Transformatoren voor onderzeese toepassingen

- Transformatoren voor toepassing in mijnen (met explosiegevaar)

- Middenspanningstransformatoren met zowel een ingangs- als een uitgangsmiddenspanning tot maximaal 5MVA

- Vermogenstransformatoren, waarvoor aantoonbaar geen alternatieve oplossingen beschikbaar zijn om energiebesparing onder deze richtlijn te behalen

- Vermogenstransformatoren die niet vervangbaar zijn, zonder aanzienlijke kosten op het gebied van bekabeling en/of infrastructuur.

Bel me terug


captcha