Transformer innovators since 1945

Shorepack

Aangemeerde schepen worden steeds vaker gevoed vanaf de wal. Hierdoor hoeft de generator aan boord niet te blijven draaien en scheelt enorm in de uitstoot.


Een stroom aansluiting naar de wal is gebruikelijk bij recreatieve boten en kleine jachten en wordt steeds meer ingevoerd bij grotere schepen, binnenvaart grotere jachten, maar ook bij transportschepen, tankers, cruise schepen etc..


Een aansluitpunt aan de walzijde maakt het mogelijk om het scheepsnet te koppelen aan de landelijke distributie. Het grootste probleem bij een directe koppeling met de wal is de hoge aardkoppeling die het schip heeft met de 'landaarde'.
Dit zorgt met name bij aluminium schepen voor corrosieproblemen met de hul. Maar ook met een stalen hul zorgt de aardkoppeling voor grote lekstromen die schadelijk zijn.


Bij lage vermogensvoedingingen zoals bij kleine jacht aanmeerplaatsen, aansluitingen voor binnenvaart schepen en dergelijke is bovendien een aardlek beveiliging verplicht. De hoge lek naar aarde via de hul kan er voor zorgen dat de aardlek beveiliging ongewenst tript.Scheidingstransformator


De oplossing voor de twee aangegeven problemen is een scheidingstransformator. Een scheidingstransformator scheidt het landnet van het scheepsnet. Hierdoor ontstaat er een scheiding in de aardnetten. De kabel die aangesloten wordt op de landvoeding wordt beschermd door de aardlek beveiliging op de wal en het scheidingstransformator en het schip worden geaard via de scheepsaarde. Een impedantiebewaking of aardlekbeveiliging op het schip beschermt tegen deze tegen aardfouten.


De scheidingstransformator heeft wel een nadeel met betrekking tot de toegepast overstroombeveiliging bij sommige walaansluitingsvoedingen. De beschreven laagvermogen landvoedingen hebben niet alleen een verplichte aardlek beveiliging, maar worden ook uitgevoerd met beveiligingsautomaten met een relatief lage kortsluitkarakteristiek. Een C- of zelfs B-automaat is gebruikelijk. Een C-automaat schakelt af bij een kortsluitstroom tussen de 5 en 10x Inom (nominaalstroom), een B-automaat zelfs tussen de 3 en 5xInom. De inschakelstroom van een transformator ligt tussen de 20 en 25x Inom. Afhankelijk van het moment van inschakelen is er dus een grote kans dat de automaat gelijk weer afschakelt. Dit is afhankelijk van het vermogen van de transformator en de stroomwaarde van de beveiliging.


Is het vermogen van de scheidingstransformator groter dan de waarde van de stroom van de beveiligingsautomaat dan is het zeker niet meer mogelijk om de transformator in te schakelen. Om dit probleem tegen te gaan kan gebruik worden gemaakt van de Shore Connection Transformer.


In deze scheidingstransformator zijn voorzieningen getroffen om zowel de aarde, komende van de wal aansluiting, als de scheepsaarde op een juiste wijze te kunnen afmonteren, om zodoende de aard netten te scheiden. Deze scheidingstransformator is bovendien voorzien van een zogenoemde voormagnetisatie-circuit. Het schakelmateriaal in combinatie met passieve componenten zorgt ervoor dat de inschakelpiek die ontstaat bij inschakeling van de transformator kleiner is dan 1xInom. Hierdoor is een voorbeveiliging door een B- of C-automaat van lage waarde geen probleem. Zelfs een stroombeveiliging met een waarde die kleiner is dan het vermogen van de transformator is geen probleem. Uiteraard moet wel gelet worden op de selectiviteit tussen de beveiligingen op de wal en die in het schip.

 

Downloads

Shorepack

Bel me terug


captcha